Czy potrzebne jest pozwolenie na montaż okna dachowego?

Pozwolenie na budowe

W Polsce, działania związane z pracami remontowymi  na posesji, reguluje Prawo Budowlane. Mogą to być bieżące konserwacje, remont lub prace budowlane. Okna dachowe, tak samo jak wszystkie inne otwory okienne, powinny być wstawiane tak, jak nakazują przepisy Prawa Budowlanego. Czy potrzebne jest pozwolenie na montaż okna dachowego? Czy wystarczy zgłoszenie? Na co zwrócić szczególną uwagę?

 • Okno dachowe musi znajdować się w odpowiedniej odległości od podłogi. W przypadku kondygnacji do 25 metrów nad poziomem terenu, wysokość ta, to minimum 85cm. Jeśli kondygnacja jest wyżej, to wysokość minimalna od podłogi wynosi 110cm.
 • Instytut Techniki Budowlanej, który także ma coś do powiedzenia w sprawie okien dachowych, mówi o tym, że nawiewnik musi znaleźć się przynajmniej 200 cm nad poziomem podłogi.
 • Jeśli poddasze ma być pomieszczeniem użytkowym, stosunek powierzchni przeszklenia okien do powierzchni podłogi powinien wynosić 1:8. Jeśli natomiast ma być to pomieszczenie przeznaczone np. na strych, wówczas wystarczy stosunek 1:12.
 • Im połać jest bardziej nachylona, tym okno powinno być wyższe.
 • Górna krawędź okna powinna znajdować się na wysokości 220 cm od podłogi.

Bieżące konserwacje

Bieżącymi konserwacjami są drobne prace, które mają na celu zapobieganie zużyciu budynku i nie wymagają one zgłaszania żadnym organom. Zaliczyć do nich można np.: wymianę okien bez ingerencji w kolor, rozmiar, podział czy formę budynku.

Biezace konserwacje

Remont

Remont to działania, które zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, nie mają wpływu na konstrukcję dachu, przeznaczenie budynku czy pomieszczenia, oraz jego kubaturę. W przypadku remontu, wymagane jest zgłoszenie do właściwego urzędu, chęci przeprowadzenia prac. Jeśli wymiana okien dachowych dotyczy budynku typu bliźniak, również konieczne jest zgłoszenie. Niezbędne jest ono również w przypadku budynków gospodarczych, garaży, altan, budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2 (wszystkie budowane na podstawie zgłoszenia). Po upływie 30 dni od zgłoszenia, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, można rozpocząć remont.

Jak odróżnić zatem bieżące konserwacje od remontu?

Za remont należy uznać wszystkie roboty budowlane w istniejącym obiekcie budowlanym, które jednocześnie mają na celu odtworzenie stanu pierwotnego, nie zaś bieżącą konserwację. Konserwacją jest bowiem wszystko to, co prowadzi do utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie techniczno-użytkowym.

Remont

Przebudowa

Jeśli mamy do czynienia z pracami, które:

 • zmienią kubaturę budynku,
 • zmienią przeznaczenie budynku czy pomieszczenia z nieużytkowego na użytkowe,
 • ze wstawieniem nowych okien dachowych,
 • poszerzeniem istniejących otworów,

wtedy uznawane jest to za przebudowę ze względu na ingerencję w konstrukcję dachu. W tym wypadku konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Inne sytuacje, w których musimy uzyskać pozwolenie to gdy:

 • budynek jest wpisany do rejestru zabytków i wymiana/wstawienie nowego okna wymaga decyzji konserwatora zabytków,
 • dom budowany jest od podstaw lub jest odbudowywany,
 • remont lub przebudowa wymagają oceny środowiskowej lub wpływu na obszar Natura 2000.

Po złożeniu pozwolenia na budowę, odpowiedni urząd ma 30 dni na zgłoszenie zastrzeżeń. Jeśli inne strony biorą udział w postępowaniu, to mają 14 dni na złożenie odwołania od decyzji.

Przy staraniu się o pozwolenie na przebudowę w związku ze wstawianiem nowych okien dachowych, trzeba pamiętać o konieczność zachowania minimum czterech metrów pomiędzy krawędzią otworu okiennego na dachu lub połaci dachowej, a granicą działki budowlanej.

Może wszystko wydaje się bardzo czasochłonne i niełatwe. Jednak w praktyce wymiana czy montaż okien dachowych to bardzo dobra decyzja, której korzyści znacznie przewyższają początkowe niedogodności. Jeśli natomiast mamy wątpliwości kiedy wystarczy zgłoszenie a kiedy należy starać się o pozwolenie, najlepiej zasięgnąć wiedzy u inwestorów, architektów lub w prawie budowlanym. Wtedy wszystko będzie jasne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *