Reklamacje

Reklamacje

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. A&K TRADERS SP. Z O.O. SP.K. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić A&K TRADERS SP. Z O.O. SP.K. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres : ul. Kołobrzeska 56, 78-600 Wałcz lub mailowo pod adres: sklep@domshop.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji klient powinien podać swoje dane osobowe, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. A&K TRADERS SP. Z O.O. SP.K. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

2. Reklamacje związane z zamówieniami. A&K TRADERS SP. Z O.O. SP.K. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres sklep@domshop.pl. A&K TRADERS SP. Z O.O. SP.K. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. A&K TRADERS SP. Z O.O. SP.K. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. 

Pobierz formularz reklamacji.

3. Reklamacje towarów z wyprzedaży Towary w dziale wyprzedaż oznaczone jako outlet, II gatunek lub towar nie w pełni wartościowy mogą posiadać drobne wady lub uszkodzenia. Klient przed zakupem takiego towaru powinien skontaktować się ze Sklepem, w celu ustalenia wad towaru. Reklamacja produktów z wyprzedaży nie może dotyczyć wad i uszkodzeń, o których Klient został poinformowany przez Sklep przed odbiorem towaru.

W celu dokonania zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o nadesłanie zdjęć uszkodzonej paczki / produktu na adres reklamacje@domshop.pl.
Jednocześnie prosimy o możliwie precyzyjną wiadomość dotyczącą szkód, które miały miejsce. Rozbudowane i konkretne zgłoszenie reklamacyjne przyspieszy jej przebieg.
Bardzo dziękujemy za współpracę.