Procedura reklamacji

Wypełnij formularz reklamacyjny. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, nazwę produktu, przyczynę reklamacji, datę zakupu. Reklamację można wysłać w formie elektronicznej na adres reklamacje@domshop.pl lub formie papierowej na adres naszej firmy.

DANE REKLAMUJĄCEGO:
Imię, nazwisko/nazwa firmy: ……………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………………………………………………….

DANE ZAKUPIONEGO PRZEDMIOTU:
Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………….
Numer faktury/paragonu: ………………………………………………………………………………….
Data wystawionej faktury/paragonu: …………………………………………………………………..

OPIS:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie prosimy o możliwie precyzyjną wiadomość dotyczącą wady / szkody. W miarę możliwości prosimy również o przesłanie zdjęć wady / uszkodzenia. Dokładne i precyzyjne zgłoszenie reklamacyjne przyspieszy jej przebieg. Bardzo dziękujemy za współpracę.

UWAGA
Reklamacje towarów z wyprzedaży Towary w dziale wyprzedaż oznaczone jako outlet, II gatunek lub towar nie w pełni wartościowy mogą posiadać drobne wady lub uszkodzenia. Klient przed zakupem takiego towaru powinien skontaktować się ze Sklepem, w celu ustalenia wad towaru. Reklamacja produktów z wyprzedaży nie może dotyczyć wad i uszkodzeń, o których Klient został poinformowany przez Sklep przed odbiorem towaru.